PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

CONSULTA


- Projecte d'extracció de runes del Ter Vell- Projecte de reintroducció de la Tortuga d'Estany (Emys orbicularis) al Baix Ter.

Dins aquest projecte s’inclouen un seguit d’informes i actuacions per a la reintroducció de la Emys orbicularis, des de com s’ha realitzat la cria en captivitat, quin protocol s’ha seguit, o com s’ha fet el radioseguiment dels individus alliberats.

+ Protocol de cria en captivitat de la Tortuga d'estany
+ Informe de la cria de la Tortuga d'estany al CRT 2005
+ Informe de la cria de la Tortuga d'estany al CRT 2006
+ Informe de la cria de la Tortuga d'estany al CRT 2007- Creació d'una llacuna per la cria de la tortuga d'estany a la depuradora de Torroella de Montgrí
- Creació de llacunes per a la posterior reintroducció d'Emys orbicularis

Creació d’un rosari de llacunes permanents rodejades per zones d’inundació temporal en la zona de “Mas Pinell” per la posterior reintroducció d’Emys orbicularis.

+ Memòria- Reintroducció Emys
+ Cartografia - Reintroducció Emys- Projecte per la restauració de la Closa de Can Mascort


Aquest projecte té com a principal objectiu la restauració de la closa de Can Mascort, per millorar l’hàbitat dels amfibis i ampliar l’àrea de recepció de les aigües d’escorrentia que arriben a la llacuna del Ter Vell
.
- Projecte per la restauració de la vegetació de ribera de Cul de les Senyores


L'objecte d'aquesta actuació és la restauració d'espais de ribera al sector de Mas Pinell. En especial és pretén:
- recuperar el bosc de ribera en zones on aquest ha desaparegut i millorar la continuïtat i l'estat de conservació dels boscos de ribera existents.
- millorar l'estat de conservació de les formacions higròfiles i helofítiques vinculades als cursos d'aigua d'aquesta zona.
- restaurar la zona de transició entre el sector més recent de la urbanització i els boscos de ribera


+ Memòria valorada - Restauració Cul de les Senyores
+ Cartografia - Restauració Cul de les Senyores