PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

CONSULTA

- Evaluació de la reintroducció d'Emys orbicularis

+ Informe Radiotreking 2008


- Seguiment de l'estat de les poblacions de tortugues al Baix Ter i captura d'exemplars de tortugues exòtiques.

Dins aquest projecte s’inclouen un seguit d’informes amb dos clars objectius: quantificar el nombre de tortugues que hi ha als espais naturals del Baix Ter mitjançant uns censos visuals, i valorar l’èxit de les campanyes d’eliminació de tortugues exòtiques, capturades amb trampes de diversa funcionalitat.

+ Informe de censos i captures de tortugues exòtiques al Baix Ter 2006
+ Informe de censos i captures de tortugues exòtiques al Baix Ter 2007- Seguiment de l'estat de les poblacions d'amfibis del Baix Ter.

Dins aquest projecte de seguiment s’han utilitzat diversos mètodes molt senzills per avaluar l’estat de les poblacions. S’han desenvolupat itineraris en cotxe per avaluar l’atropellament d’amfibis a les carreteres del Baix Ter, s’ha mostrejat els punts d’aigua per comprovar les espècies d’amfibis reproductores, s’han fet censos de cants nocturns, i fins i tot, s’han realitzat estudis específics, per exemple a la closa Mascort per veure la utilització de l’espai que fan els amfibis.

+ Informe del seguiment de les poblacions d'amfibis al Baix Ter 2007
+ Informe del seguiment de les poblacions d'amfibis al Baix Ter 2008- Seguiment de l'estat de les poblacions d'aus del Baix Ter.

Dins aquest projecte de seguiment s’han censat les poblacions d’ocells de la zona del Baix Ter.

+ Informe del seguiment de les poblacions d'aus al Baix Ter 2007
+ Informe del seguiment de les poblacions d'aus al Baix Ter 2008- Informe de l'inventari i seguiment de la flora i la vegetació.


Dins aquest projecte de seguiment s’han cartografiat els hàbitats de tot l’espai inclòs dins el projecte Life, s’han localitzat les poblacions de plantes interessants i s’ha elaborat un informe sobre vegetació exòtica.

+ Inventari i seguiment de flora i vegetació 2007
+ Informe d'espècies vegetals invasores al Baix Ter 2007:
Cortaderia seollana- Informe: balanç hidric i de nutrients i avaluació de l'aigua de la llacuna de les Basses d'en Coll..


Projecte que avalua la qualitat de l’aigua de les basses d’en Coll i les entrades i sortides d’aigua del sistema.