PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

L'ENTORN


A la plana del Baix Ter apareixen diversos tipus d’ambients relacionats amb l’aigua, que resulten de l’equilibri dinàmic entre terra, mar i aigua dolça. La interacció entre el mar, el riu i els sediments que aquest transporta han configurat un mosaic molt divers d’ecosistemes, amb variacions molt subtils en la durada de la inundació, la fondària, la salinitat, el contingut de nutrients o el tipus de substrat. Es descriuen a continuació els principals ecosistemes aquàtics que es troben al Baix Ter. La varietat d’ambients i la diversitat d’organismes que alberga és un dels principals valors ecològics d’aquestes zones humides.


- la maresma i les llacunes costaneres salabroses

La maresma es troba en la depressió immediatament darrera les dunes de platja, que s’inunda amb facilitat quan es produeixen temporals de mar a conseqüència de la baixa cota i del relleu planer. Els temporals de mar poden anar acompanyats de pluges o riuades, de manera que l’aigua que inunda la maresma és una barreja d’aigua dolça i marina en proporcions variables. El sòl de la maresma és argilós, poc permeable i reté l’aigua i les sals que entren durant la inundació. Com a conseqüència, la vegetació de la maresma, formada per salicornars i jonqueres, està adaptada a l’alta salinitat i a la inundació periòdica.

Perfil de vegetació a la Pletera


A les zones de menys cota topogràfica on es manté l’aigua de manera permanent o gairebé permanent, es troben les llacunes costaneres, que solen tenir aigües salobres a causa de l’entrada d’aigua de mar. Les entrades d’aigua són sobtades i duren poc temps. D
esprés les llacunes no reben aportacions i tendeixen a assecar-se i a augmentar la salinitat de l’aigua a causa de l’evaporació. A causa d’aquest procés la salinitat pot arribar a ser superior a la de l’aigua de mar.
La zona de maresma més extensa del Baix Ter es la de La Pletera, amb la llacuna de Fra Ramon com la llacuna costanera salobre més característica.- les llacunes costaneres d'aigua dolça
- les surgències d'aigua dolça
- els estanys temporanis interiors
- l'estuari del riu Ter
- ambients aquàtics fortament humanitzats