PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 


LIFE 2005-2008: “Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis als aiguamolls del Baix Ter”


El segon projecte Life “Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis als aiguamolls del Baix Ter”, s'ha desenvolupat entre els anys 2005 i 2008, amb un pressupost de 1398.300 €.

Objectiu:

* la recuperació de les poblacions de les diferents espècies d’amfibis i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant la recuperació dels seus hàbitats: els aiguamolls d’aigua dolça d’inundació temporània o permanent


Principals actuacions:

• La recuperació de les closes i dels terrenys d’inundació temporània. Amb aquesta actuació s’esperava obtenir un increment de les densitats d’amfibis que hi ha a la zona. Tots aquests terrenys poden tenir la funció de reservori d’aigua en moments d’avingudes, reduint el risc d’inundacions en altres terrenys agrícoles o urbans.

• La restauració de les basses d’en Coll i el seu entorn, actualment format per camps d’arròs. L’objectiu era millorar l’estat ecològic de la llacuna de les Basses d’en Coll i establir una zona de transició, formada per zones humides amb predominància de canyissars, entre els camps de conreu d’arròs i la llacuna.

• La recuperació del bosc de ribera i de les basses associades i la posterior reintroducció de les poblacions de tortuga d’estany. En aquests ambients, fins a final dels 80 hi havia poblacions de tortuga d’estany (Emys orbicularis) en bones condicions, però havien desaparegut, com a conseqüència de la degradació de l’hàbitat. El projecte preveia la restauració d’aquests ambients i la creació de noves llacunes. I una vegada restaurat l’hàbitat es van realitzar reintroduccions de la tortuga d’estany. Des de fa ja uns anys al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, es realitza amb èxit la reproducció de tortuga d’estany en captivitat, per al seu posterior alliberament. En aquest centre es disposa d’exemplars reproductors capturats a la zona d’estudi, de manera que la reintroducció es va fer amb descendents d’exemplars originaris del Baix Ter.

• La retirada d’exemplars de tortugues d’espècies introduïdes, com les tortugues de florida (Trachemys scripta elegans). Últimament han proliferat a la zona tortugues d’altres continents, que són comprades en botigues d’animals, però alliberades posteriorment quan els seus propietaris perden l’interès per la mascota. Un cop alliberats, aquests exemplars competeixen amb les tortugues autòctones i les desplacen. El projecte va incloure accions de retirada activa d’aquestes tortugues introduïdes i de sensibilització per frenar l’alliberament indiscriminat de tortugues provinents d’aquaris.

• La ordenació dels accessos i dels usos de l’espai, per evitar que l’excessiva freqüentació causi la degradació d’aquests ecosistemes.

El projecte va ser una iniciativa dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí i de Pals. Hi participaren també, al marge de la Unió Europea, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la fundació Territori i Paisatge, la Diputació de Girona, el Consorci de la Costa Brava, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Universitat de Girona. Així com, diferents propietaris de la zona que es va recuperar, amb cessions d’usos gratuïtes de terrenys que tenen poc valor agrícola, però molt valor ecològic.CONSULTA

Consulta tot el material (informes, memòries, estudies, material de difusió, etc.) realitzat al llarg del projecte LIFE EMYSTER

* Pla de Gestió dels espais naturals del Baix Ter
* Projectes actuacions
* Estudis realitzats
* Informes d'activitats i de divulgació
* Sensibilització ambiental i difusió