PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 Aquest projecte Life, es desenvolupà entre els anys 1999 i 2003, amb un cost total de 1.159.000 €.

Objectiu:

* la restauració de les llacunes costaneres del Ter Vell i la Pletera.


Actuacions realitzades:

Les actuacions realitzades varen ser molt diferents al Ter Vell i a la Pletera, perquè també era diferent la problemàtica en els dos ecosistemes. A Ter Vell les actuacions pretenien millorar la qualitat de l’aigua i frenar el procés d’eutrofització, es a dir l’excés d’entrada de nutrients, que pateix la llacuna. Les actuacions realitzades són:

• El dragat de la llacuna en els punts amb major contingut orgànic.

• L’eliminació de l’excés de fangs, mitjançant aspiració, a les parts més profundes de la llacuna.

• La construcció d’uns sistemes d’aiguamolls construïts per reduir la càrrega d’entrada de nutrients a la llacuna
 

A la Pletera es tractà de millorar l’estat de conservació de les comunitats vegetals de duna i maresma i, especialment, assegurar la conservació de les poblacions de fartet un peix endèmic de la península Ibèrica, en perill d’extinció. Amb aquesta finalitat es varen realitzat les següents actuacions:

• La cria en captivitat de fartet.

• La creació de noves llacunes d’inundació permanent a la Pletera i la posterior repoblació amb fartet.

• La conservació de la vegetació de dunes i maresma.


Paral·lelament es varen realitzar una sèrie d’estudis de seguiment per avaluar els efectes de les actuacions sobre l’ecosistema. En el projecte també hi havia una sèrie d’actuacions per millorar l’oferta lúdica de l’espai, com la creació d’uns itineraris de visita i el desenvolupament de programes lúdics i educatius.

CONSULTA

* Consultar la documentació relativa al projecte Life Ter Vell - Pletera