PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

L'ENTORN
la vegetació


Bona part dels paisatges vegetals o unitats de vegetació de Catalunya estan representats a la conca del Ter, gràcies a la coexistència de molts ambients diferents en un espai relativament petit. Al tram baix (la conca gironina i empordanesa) està formada per conreus de secà i de regadiu. I just a la desembocadura es troben petites mostres de salicornar i altra vegetació litoral.


Les vores del riu tenen la seva pròpia vegetació, anomenada vegetació de ribera, formada per plantes que necessiten tenir les arrels xopes o humides. Aquestes condicions només es troben als marges dels rius, estanys i aiguamolls i no més enllà d’unes poques desenes de metres. La vegetació de ribera, doncs, forma estretes sanefes que ressegueixen fidelment el curs dels rius. La presideix el bosc de ribera, constituït per diverses espècies d’arbres i arbrissons que es reparteixen els seus espais en funció de les condicions ambientals que es donen: vernedes, salzedes, alberedes, pollancredes i omedes (aquestes últimes al darrer tram del riu, on la proximitat del mar obliga a tenir certa tolerància a la sal).
Vegetació de ribera


A més del bosc de ribera també són importants les comunitats vegetals herbàcies, especialment els canyissars i els bogars, formats per diferents menes de canyes: el canyís (Phragmites australis) i la boga (Typha angustifolia) que amb les arrels inundades, creixen per les vores calmes o embassades del riu, al curs mig i baix.


Boga (Typha angustifolia)

Canyís (Phragmites australis)

El bosc de ribera ha patit molt l’acció de l’home: s’ha explotat de manera intensiva i s’ha substituït per conreus o pollancredes, mentre que els canyissars també han estat cremats o tallats indiscriminadament, destruint-ne les niuades dels ocells aquàtics.

Addicionalment, cal fer especial esment de les poblacions d'Stachys maritima, una espècie característica de les dunes, protegida i extremadament escassa. A les platges del Baix Ter s'hi troben algunes de les poblacions més importants de la Península Ibèrica, objecte d'un estudi exhaustiu.