PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

XARXA NATURA 2000


  - Introducció
  - Què és la xarxa natura 2000?
  - Espais, de Catalunya, que en formen part


Espais, de Catalunya, que en formen part

La xarxa està formada per dos tipus de zones diferents:

- Llocs d’Importància Comunitària (LIC), que s’incorporen com a les Zones d’Especial Conservació (ZEC) establertes d’acord amb la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hàbitats de la Unió Europea

- les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), establertes a partir de la Directiva 79/409/CEE o Directiva d'Aus.

En el cas de l’Estat espanyol, les Comunitats Autònomes són les responsables de la designació i la gestió dels LIC i de les ZEPA.

La constitució de la xarxa natura 2000 a CatalunyaLa constitució de la xarxa natura 2000 a Catalunya