PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

XARXA NATURA 2000  - Introducció
  - Què és la xarxa natura 2000?
  - Espais, de Catalunya, que en formen partIntroducció

El Consell de les Comunitats Europees l'any 1992 aprovà la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitats) relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. A Europa, els principals precedents d’aquesta Directiva són la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’Aus), el Conveni de Berna i el Projecte CORINE biòtops.

La Directiva Hàbitats és, juntament amb la Directiva Aus, l'instrument més important d'aplicació en tot el territori de la Unió Europea (UE) per a la conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat. Ambdues directives són el marc legal per a la creació de la xarxa Natura 2000.

A nivell estatal, la Directiva Hàbitats queda transposada en el Reial Decret 1997/1995, en el què s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, per incloure les noves aportacions tècniques i millorar, modificar i substituir els annexos I i II de la Directiva Hàbitats. En la legislació espanyola, s’inclouen aquestes modificacions mitjançant el Reial decret 1193/1998.

A Catalunya, el llistat actual d'espais proposats per formar part de la xarxa Natura 2000 es deriva d'una sèrie de propostes successives formulades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge:

 
- Designació com a ZEPA, del Parc Nacional d'Aigüestortes, els Parcs Naturals del Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre i Aiguamolls de l'Empordà i la Reserves Naturals Parcials de Mas de Melons en el règim establert per la Directiva 79/409 d'Aus (Acord de Govern 09/87)

- Designació com a ZEPA de terrenys del Delta del Llobregat en el règim establert per la Directiva 79/409 d'Aus (Acord de Govern 06/94).

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 en la seva regió mediterrània catalana.

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 i de designació de diverses ZEPA en la seva regió alpina catalana (Acord de Govern de desembre de 2001).

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 2000 i de designació de diverses ZEPA en el sector estèpic de la regió mediterrània catalana (Acord de Govern de gener de 2003).

- Proposta de designació com a ZEPA alguns dels espais proposats a la xarxa Natura 2000 com a LIC (Acord de Govern de 8 de febrer de 2005)


Per més informació pots consultar la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge.