PROJECTE EUROPEU DE RECUPERACIÓ DE L'HÀBITAT D'AMFIBIS I EMYS ORBICULARIS ALS AIGUAMOLLS DEL BAIX TER

inici
el Baix Ter
l'entorn
la fauna
l'organització
finançament
col·laboradors
patrocinadors
Xarxa Natura 2000

 

XARXA NATURA 2000


  - Introducció
  - Què és la xarxa natura 2000?
  - Espais, de Catalunya, que en formen part


Què és la xarxa natura 2000?


La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa de la Unió Europea per crear una xarxa d’espais naturals destinada a assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats més amenaçats d'Europa, tot contribuint a detenir la costant i cada cop més ràpida pèrdua de biodiversitat. A més és el principal instrument per a la conservació de la naturalesa dins la Unió Europea, dissenyat amb criteris científics i homogenis per a tots els estats membres.

La Directiva Hàbitats defineix "hàbitat natural" com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. I com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells, d'entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna d'aquestes característiques:

  - Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
 
- Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.
 
-Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània i la boreal.


A més aquesta Directiva fomenta la gestió de determinats elements del paisatge, com estructures lineals (rius, marges de camps de conreu, etc.) que garanteixin la coherència ecològica de Natura 2000.